שם מאחורי העננים
מסתתרת לה קשת הנסים
שם מאחורי העננים
נמצאת שמש העולמים
שם חייה לה תקווה
ומחכה שיבוא התור שלה
לעורר את הקסם הנפלא
שיוציא לאור את העובדה
לא ישנה כמה מנסים
כולנו נשאר אחים
נבראנו לנחייה ולשרוד
כי להתמודד ביחד זה לא דבר רע
להפך..
כך מקשטים את העולם בקישוט נפלא
שם מאחורי העננים
יש כוח שיעורר את האנשים
וזה מה שתוכיח הימים