אני בסך הכל שופר
לדבריך
אם יש לך דבר
לומר
אם יש את נפשך
לומר דבר
קח נא אותי
לשופר
וראה את דבריך
נאמרים
ואת קולך
נשמע
והיה לי לפה
ולשופר
ולא תאמר דבר
ואני כבר אומר
כל אשר תאמר