יש חלומות

שרק  אנחנו יכולים לראות

יש מילים

שרק אנחנו יכולים להיתפס אליהן

 

עכשיו עומדים מול האש

היא לא תשרוף אותנו

היא לא תכלה

את מה שהצטבר בתוכנו

 

יש מגע אחד

אם נמשיך לאורכו

בוודאי נגיע

אל הקצה של הדרך

 

לעולם לא נדע

אם המלכודות הם מכשולים

ואם המכשולים נועדו רק לנו

בסוף הלילה, תמיד מישהו נשאר לישון עוד קצת

 

יש זמן

שרק אנחנו מסוגלים ללכוד

יש דממה

שרק אנחנו יודעים לשבור

 

התמונה עכשיו גדולה

ויש שם אנשים יפים

אנחנו לא בחרנו אותם

אבל היא בחרה בנו

 

אולי בקצה של העולם

נשאר עוד מקום לשנינו

אולי אנחנו כאן

הגענו ראשונים בעצם

 

יש כאב

אנחנו יודעים להרגיש אותו

יש שמחה

רק אנחנו למדנו אותה עד הסוף

 

כל מה שאנחנו לוקחים מכאן

זה המחיר שאנחנו משלמים

על כל היתר