בקצת פחות משבוע

של דקות

סתומים התבהרו,

רגשות של תקופה

בכמעט וידוי

ללא שום צער,

או חרטה

היא יכלה סוף סוף לקחת אויר,

 להרפות

(להירגע.)