אני תמונה שמשתנה עם השנים
מושפעת מהתנהגות לא לי.
 כביכול חלק של אחר,
.מעט נשמה שהעניק לי אומן

מחשבותיי
אינן שלי בלבד
איני בוערת
בתשוקותיי
חטאי וכל מעשיי
חסרי כל ערך
בעיני.

הנני הד
לנגינת בס,
עצוב ועמוק
וקודר.
אני משחקת תפקיד
ובורחת
מעצמי
בשקט, בכאב.