‏יום רביעי 02 מרץ 2011

 

הצב, הוא הקריין, שמעביר לי את החדשות.

 

אני מביא לא עיתונים למחצלות,

והתמצית חוזרת על עצמה בכל פעם:

עולם כמנהגו, הולך לגיהינום,

עלינו, על כולנו,

 

עמנו אל... האם עדיין אל עמנו?..