יום רביעי 28 מאי 2008

 

בזעקת אין קול את משתוועת

אל העצים ואל האבנים.

 

אולי, שתיעזרי גם בי?

 

בשוקת השבורה, בטרם יתאדו המים שבה.

 

שימתקו לך! לרוויה!