23.06.2010

 

ולו היה חלול, אך נהפוך הוא, למיטב ידיעתי...

 

והוא החטיא...

 

ומים שקטים שבו, התחלחלו לריק לתוך הקרקע הטרשית,

ולא חדרו שריון חדיש רב שכבתי,

והקורא נשאר שבע ואדיש.

 

 

תהיה בריא!

 

אני קורא לך להשתתף בצערי...

 

הרי, לא טוב לבן אדם לבד, ואי אפשר להיות ביחד,

בשני צדדים של קו ההפרדה,

ששמו המקורי מבראשית הוא... לא ניחשת?

 

אם משהו עלול לקרות לך, תחשוב שכבר קרה.

 

תשב אתי שבעה עליי... ובאותה הנשימה על עצמך.