בס"ד

לאהוב פעם שניה, זה לקחת סיכון. זה לפתוח את הלב, למערכת חדשה, עם כל התקוות, החששות, עם איש -חדש. למרות, מה שהיה, אבל להתקדם, כי זה, מה שצריך, להתקדם, במשעול- החדש, ולתת, ולנסות, גם להקריב. לא לפחד, לאהוב, פעם, שניה לא לפחד, להתאכזב, כי לפעמים, יש אהבה, שמצפה כך, מעבר לפינה. והיא כה מתוקה, כה מתוקה