‏יום חמישי 19 נובמבר 2009

בעולמנו העליון,

כל יום שלא זומנת לקבוצת פקודות,

נחשב ליום שחור.

 

אכזבתי? לא עמדתי בתקוות וציפיות?

חשבתי דווקא, שהייתי טוב...

 

לשבת בבטלה יכולתי גם בגיהינום...