יום שני 03 מרץ 2008

 

ובכן, חתולא מתחפרת בשמיכות...

כבר התחפרה:

t disturb!’Please, don

משמע: "אני רוצה לבכות".

בחוץ הרוח מסמררת את האור.

 

לאף יצור לא טוב לו לבדו.

ניסתה להיתחכך לבעליה הזכר,

אך זה מבחינתה, תוך זמן מדי קצר

הסתיר ממנה את פניו,

עסוק במי יודע מה.

ולו היתה אשתו בבית...

 

אך לא, אשתו תמיד בעבודה,

כשבא לבכות לה לחתולא בודדה.