לקרוא את הדף הריק.

להריח אותו, לנשום את נקיותו לתוכך,

לדמיין את הדיו שיכתים אותו,

שיבטל אותו ויכתוב עליו מילים אחרות.

 

לקרוא את הדף הריק.

למשש אותו, להרגיש את מרקמו בין אצבעותיך,

לדמיין את הקפלים שייעשו בו,

מאנשים שלא יודעים לקרוא בו.

ככה, כמו שהוא.

ריק.