מעייני יבַש

עליי קמלו

עטי חדל מכתוב

 

שירי גווע

ליבי קפא

מילותיי חדלו לזרום

 

חדלתי להשפיע טוב

חדלתי מלשפוע רע

שלדיי בארון

מתפארים באות גבורה

שלא קיים