בס"ד

אהבה שבלב נבנית נבט אחרי נבט

אהבה שבלב לפעמים גורמת כאב

לא תמיד מרגישים אהבה

  לפעמים הקשר מתחיל מידידות

אני רוצה וזו משאלתי

שנאהב נהיה ידידים וחברים

שנוכל לספר זה לזו הכל