אוספת את השברים
בין גחלים שרחשו
ממדורת האתמול וצובעת אותם
צבעי זריחה
לקראת מחר