הרוצה את הבלתי נודע, הלא צפוי-

שיבוא לכאן, יש פה בשפע.

הבוחר, "בטוב ליבו" את הגוסס-

יסתכן ויגיד אני- חיש נבוא.

 

התחלק עימנו בעולו של הרשע, צעד איתנו לעתיד המבואסים.

אל תיטוש "אחיך"- שלבטח יעזוב במקומך.

כי אין כמו לחיות בפרוזדורים החושכים...

 

פער פייך ועוות חיוך רחב,

היה כשאר לציי העם.

כי כאן כולם מסובים יחד על אותו שולחן,

החל מן התמים ועד לשטן.