כי ירחק ממך האיש

וירחיק כל בגדיו מגעיו

מצעיו

ממך

אל תשימנו שפוט אל יהבך

כי מי יספור צעדיך ותשים עליו קללה

 

אל נהרות הדרך אל חורשות המצוקה אל טבעת החנק אל ים המבוכה

דבש צופים   חוף דקלים מערביים

 

ותיאמר לו אל תרחיק נדוד כי צא אל המחר

שים רוחך בך

 

סרדיני נחל מתהמים מתלהמים

כח התשוקה

 

ראה כי טוב כי דבש אני מאכילך וצדק מאכילך

וצרור מעדני הטובים מאושר מאכילך

ומלאכי הטובם ישרתוך

לכרוע אל שמי ולהשתחוות אל אוני אונך

 

אל מלכים אתה ורוזנים

ציפורים לוחשות מגג פח חופן שמש לוהטת

 

שמעתי אל פיך ותאכילני קוץ

במדבר תשימני

בניך חוטבי עצים ושואבי מיים

כן

התהילה לך אל נורא תהילה יושבת לפיך

אחווה למרגלותיך

ופיך

מרגליות הטוב

נוטפות מור על ברכי

 וריח ארזים בשפתותי

 

מלכי אמצא סיבה,התסובב דרכי ?

זרע לי שדותי סביב לדרך

 

שדות חרבות