רישומים על הקירות

 של אנשים

ונשים

וצבעים

אוטובוס גדול ירוק שועט דרך התנועה

אי שפיות

שצומחת מתוך קו מתפתל

 

אנשים צועדים כאן באופן קבוע

מתבזבזים

 

זה חד יותר מסכין גילוח

 

לנער את עצמי.

 

ילד עובר

פנים שונות מכל פנים שראיתי

 

אנשים נוהגים במכוניות וצובעים את בתיהם

אבל הם מטורפים

נשים יושבות במספרה

קונות כובעים

 

מחפשת מיקטע כלשהו באוויר

הוא מרחף סביב לראשי האנשים

כשיורד גשם על העצים

הוא יושב בין הענפים