עד אנה יפליגו מחשבותיי

ועד לאן אשלוט ברגשותיי

עד לאן יוליכו אותי הרהוריי

בכדי למצוא את אהבתי

תחושת הריקנות

ועודף האוויר בראותי

מודה שהנה כלו רגשותיי

רגש אהבה והשתייכות

חיבה והתחברות