התקווה והחלום חד הם

 

נאחז לו האדם בזיז של תקוה

ורוצה להיאחז בו כבקרש קפיצה

 

התקוה והחלום חד הם

 

חולם לו אדם על מה שצפוי

וכשמתעורר נמוג לו החלום ונותר המצוי

 

התקוה והחלום חד הם

 

התקוה והחלום הינם בר חלוף

ולפעמים נותר רק הבלוף .