עזרני  אל  והאזן לבקשתי

  זו הקטנה והצנועה .

 

  תנה בלבי אהבה לעבודתי

  וחזק את לבי באומנותי.

 

  רפא , אמץ וחזק

  את גופי , נשמתי ורוחי .

 

  להיות תמיד מוכן להושיע

  ולהושיט עזרה .

 

  לקטן ולגדול , לעני ולעשיר ,

  לרע ולטוב , לשונא  ולאהוב ,

 

  תן בי הכוח לראות בהם תמיד

  רק את האדם שבהם .