הנחתים פולשים בואדי חלילה.

יריות וברושים.

לפתע, שיטפון

איש לא ניצל

 

אלוף הפיקוד שרוט בליבו, שרוט במוחו

ברק בעינייו, גשם על פנים

הפלוגה הסתיימה לה.

מכה מתחת לחגורה

מכה עם החגורה

לצחוק להיצחק

לדבוק להידבק