עתה אדליק את זה הניר,

אשר בלהבתו יזכיר

ובמאורו יזעק

מילים קטועות,

שבויות מחנק.

תפילות צנועות

של עם חזק

וקול הבכי

שהושתק.