-חכם יצחק! חכם יצחק!

  -כן?

  -חכם יצחק, טוב שהשגתי אותך, חכם יצחק... תקשיב... צרה גדולה נחתה עלינו... בשורות איוב בפי!

 -מה קרה? מה אירע? דבר, למען השם!

 -חכם יצחק... אשתי... אשתי... היא הפילה.

 -הפילה? את מה?

 -את העובר ברחמה, חכם יצחק. אסון גדול.

 -הו. בשורה קשה היא זו. היה חזק, צדיק, והרבה בתפילה. בעזרת השם תזכה למצוות ולחסד רב ותקיים מצוות פרו ורבו להאדיר את שם ישראל.

 -אמן, חכם יצחק. יברכך השם ציון. אבל... אבל היא עקרה! רק בנס משמיים הביאו מלאכי שרת ממשיך דרך ישראל לרחמה, וכעת גם זה אבד!

 -טוב. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך.

 -יהי. וזה עוד לא הכול.

 -מה עוד?

 -הבית נשרף! כולו, ממסד ועד טפחות. וכל מה שהיה בתוכו נידון לכליה!

 -טוב, זהו רצון השם.

 -מה הוא צריך את הבית שלי?! אולי כל זה קורה לי בגללי?

 -ייתכן מאוד, צדיקי. הרבה אם כן בתפילה, ותזכה לתשובה מלאה.

 -התפללתי, חכם יצחק. התפללתי שחרית, מנחה וערבית. הנחתי טוטפות בין עיני, תרמתי לבית הכנסת, בית המדרש ובית המקדש. מה לא עשיתי, אדוני, עזרתי לזקנה עקשנית לחצות את הכביש הראשי, נתתי ארטיק לקבצן עיוור, חילקתי ספרי קבלה לילדים בגן. ובכל זאת, ריבונו של עולם, נפלה עלי צרה צרורה. האוטו שלי, גדול וירוק, נגנב בליל אמש. נגנב!

 -אכן בשורות קשות בפיך, צדיק. השתטחת כבר על קברי צדיקים?

 -השתטחתי, בטח שהשתטחתי.

 -על כמה, אם מותר?

 -שלושה-ארבעה.

 -זה הכול?

 -ואני עוד אשתטח. אבל, חכם יצחק, אולי יש איזו דרך קיצור ללב השם?

 -טפו! כסיל! בור ועם הספר! הכיצד...

 -לא, לא, חכם יצחק, לא הבנת אותי. התכוונתי אם יש איזה... מוצרים נלווים, משהו... אתה יודע, משהו מוחשי שאפשר להתפלל אליו.

 -תראה, צדיק. אבא שלך עליו השלום היה אדם טוב. אף שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסו תרם ח"י שקלים עשרה פעמים למוסד תורני, תלמוד תורה וגמילות חסדים. שזה כבר חי"י. אז מה אני אגיד לך, צדיק בן צדיק, היהדות מתנגדת בכל תוקף לעבודה זרה ולכישופים שונים ומשונים."

 -אתה צודק, חכם יצחק. מיד ראיתי שאתה החכם באדם.

 -ידוע. ובכל זאת, צדיקי, אני אצ'פר אותך במשהו קטן בשביל ההרגשה הטובה. זה...

 -מה זה?

 -זה מים קדושים.

 -קדושים?

 -קדושים וטהורים. ממקווה טהור בתוך מחילה תת-קרקעית ליד קבר הרבי אבו-חצירא באו המים. ורבי אבו-חצירא קידש אותם בעצמו.

 -אני... אני לא יודע איך להודות לך.

 -חי" שקלים, זה הולך ליתומים אומללים.

 -כן, מיד...

 -טוב, אבל זה רק לפריון. אשתך, בעזרת השם, תביא צאצאים כחול אשר על שפת הים. זה... זה לבית.

 -מה זה?

 -שמן זך. חז"לינו אמרו: טוב שם טוב משמן טוב. אבל השמן הזה, צדיק, מביא גם שם טוב וגם... שמן טוב. אפשר להשתמש בזה לחנוכת הבית החדש שייבנה בקרוב בעזרת השם; אפשר לרפא עם זה חולים במחלות שונות ומשונות; אפשר לטגן עם זה שניצלים...

 -אני... אני לא יודע איך להודות לך.

 -ח"י שקלים.

 -כן, מיד.

 -וגם למוסד התורני ולאולפנה בשיקגו.

 -כן, ברור.

 -וזה... זה חוט שני. אדום, מתוק ובלי גרעינים. כל-כך אדום עד שהשמש השוקעת מחווירה לידו. ככתוב בשיר השירים אשר לשלמה: שפתותייך חוט שני. על ירושלים נכתב. ובתהילים: כחוט השני משהו... בכל אופן זה יביא לך הרבה מזל, בריאות והצלחה בחיים.

 -אני... אני...

 -ח"י.

 -כן, ברור.

 -וזה... תמונות של הבבא-סאלי ושל הרב כדורי. תשים מעל המיטה ותסתכל על זה בקריאת שמע שלפני המיטה. זה ישמור עליך. וגם, עצה שלי, תלחש בדבקות ובאמונה גדולה חמש פעם: נ-נח-נחמ-נחמן מאומן. בסדר?

 -וואו, תודה!

 -עכשיו תביא את הראש... כן, יופי. שתצליח, שתהיה לך בריאות והצלחה ופרנסה טובה ומשפחה לתפארת ישראל וכל אשר תרצה. כן יהי רצון ונאמר אמן.

 -אמן.

 -ח"י שקלים.

 -מיד.

 -וואלה, אתה צדיק בדיוק כמו אבא שלך עליו השלום.

 -תודה, חכם יצחק. תודה.