כוחו של היחיד הוא בחיבורו לשלם

כוחה של האחדות היא בפתיחותה לעולם

איכות נמדדת במעלות בה

יהדות שורדת בלי אבחנה

חוקים נשמרים ומגנים על הקטנים

רשעות פורעת חוק ואין ניזוק

עולם כמנהגו נוהג ואין לתת לקחת

 

לחבור לכוחו של השלם

להעיז לא להתעלם

לומר בר דעת והזוי

לתפוס ביד את החיזוי

להמשיך בקו ישר,נדוש אך גם רגיש

להיכנס לפנימיות האיש,ולחוש מה הוא מרגיש

להביע דיעה ולמחות על שררה

להביט בעיניים שפוחדות מקרעים

וניבוי בם הוא מעשה כשפים

 

אותיות ומספרים שחורים ולבנים

מעגלים וסרגלים

אותות ומופתים

סודות מן השחור מנבאים

שזורים נחשים בעקרבים

שלמות וחצאים

רזים וניסים

מבשרים ובאים עולים ויורדים

שעות של עשייה דוחקות אל הפינה

מעגל של חוקים לא נקלטים

מאור ואור דרור

 

שקט ושלווה ירדה העלטה

שיברון חוקים יבשים וסדר בעיתים

מעוז חפץ יבוא הקץ ואין מודד

להקיש על הנס המתנוסס

להביע דיעה למחות על שררה

להביא העיתים לחזות בצבעים

להמס את השחור להאיר את האור

עת היה באפלה ומחה על גזרה