גל -נערה

מאט חושב - מוערך, נושם וחי - מובל

אותות רבים נרשמים כקרן אור ייחודית לשעה זו

שחר חדש כגל סוחף ,ארשת טהורה משירה מבטה על העולם החושף פניו, הכמהים לאהבה  ואור

פרחים נולדים וצומחים, כגן שושנים מלבינים באורם הצח

חובה טהורה משקימה את הערבה הבוכייה

חולפת לה עוד תקופה של חלימה , מהווה מדרגה לצמיחה מרובה

חולמת מגשימה, מאמינה בה בכל ליבה

מתמודדת ,מטפחת וזורחת אהבה על פני האומה

גל וגל מעשירים את עולמה

סביבה חגיגה נרקמת עבורה ואין יוצא ואין בא

כולה מרנינה אהבה ושרה בה נשמתה

העולם מוקף הילה של זוהר בה ונושם בה אהבה

רץ קופץ ומתנפץ סביבה, רב כוחו כעמל יומה

משתולל מתגלגל בה צחוקה לעיל פניה ארשת שמחה

הוא דוהר גוער ומתבדר שיערה שזור הפנינה

כל כוחה טמון במותנה

וכולה אומר אהבה