גשם של מטאורים

יורד עלינו

אנחנו לא צריכים לפחד

אוחזים ידיים

מבקשים שזה יעבור

התמונה, מושלמת בראש

את ואני

במרפסת הבית

יכולים לשלם את כל החשבונות

יכולים לקום בבוקר

בלי צלקות

גשם של מטאורים

נופל על גג הבית

אין לנו סיבה לפחד

אנחנו, מוגנים כעת

יש ערימה של ספרים על השולחן

כוסות של קפה מוכן

ואנחנו יושבים

לא מחכים ששום דבר יבוא

לא מתכוננים לרע מכל

גשם של מטאורים

אנחנו יכולים לצפות בו

מחלונות הבית

לראות את הילדים,

רוכבים על אופניים בשכונה

לשמוע איך הכלבים

עם עצמם

אין לנו ממה לפחד

זה תמיד חולף

זה תמיד, עובר

לא מבקש מאיתנו כלום

יש קבלות במגירות

יש ספר טלפונים, מלא שמות

ותמונה מושלמת בראש

ארוחה על השולחן

וברקע, שיר ישן

שמקים אותנו

מניח את הידיים

ומקרב את הגוף

גשם של מטאורים

אין לנו ממה לפחד

נוכל לשלם את החשבונות

נוכל להביט בשעון שמתקתק

לא לחכות, לא לצפות

ללכת לישון, בלי שום צלקות

גשם של מטאורים

התמונה מושלמת בראש

אין לנו ממה לפחד

בסוף, נגיע לשם

כמו שביקשנו