הנך יפה רעייתי

הגידה לי שאהבה נפשי

ונפשי לחשה לך

על הרי בשמים

גן נעול אחותי

ואין חברים מקשיבים לקולך

לכל עמי נגינתם

ואין מנחם לה

עוד מעט ואצא

לרעות בגנים

ללקוט שושנים

אשקך מעסיס רימוני

ותהיי עזר כנגדי

כלילת יופי

מקדם לגן עדן

ונראתה הקשת בענן