"ברוך שעשה לי כל צרכי"

כל צרכי?? הכל.

בית הרוס

ותמימות עשוקה...

 

ושווענו, יצאנו מגדרנו בתפילה

שלא יתחלל שמך, באמת!

והעונה שוועת דלים

עשאנו דלים, מבית

מים,

מאמונה---

 

 

הקב"ה אורג גובלן

כתום וכחול מסובכים

בכאב וכפירה.

מי ייתנני יודעת ראות

צחוק שועלים

כאוושת נבואה.