ה´ מלך גאות לבש

ואני פשטתי

משבצות זהב

ולבשתי

לבן

ובאתי לפניו

עטור כתר מלכות

שערי סתור

ופני שחורות

לבקש שיאריך אפו למעני

בתו

בת מלך