מה אני עושה פה

לא יודעת, ומה בכלל.

שמש משקרת וגם אני

מאירה מצויין.

משקרת, מנסה

לשבור את הביצה

לא מבינה ולא יודעת

איך, בלי לב ועיניים נטולות.

וקר.

 

חול יש בשפע

הררים הררים

עדרים.

חשופה, משופעת

מידי.

 

 

אלוקים משאיר לנו

ריק אינסופי

ואמונה

ועוזב

לא ליומיים.

 

ולא אכפת.