מפחדת מהמלאות, מהריקנות...

 

מפחדת לקרוא אתכם

מפחדת להקשיב

לשמוע מוסיקה

מפחדת להביט

להשתמש בכל חושיי בעצם... כי הריח... גם הוא...

הריח

הטבע

האנשים

 

הגוף

הנפש

 

אהבה

אין מה לומר על אהבה

כי יש יותר מדי

 

הכל זה יותר מדי

השפיות היא יותר מדי

יותר מדי

בשבילי