איפה אתה? אני זקוקה לך, למה אתה לא מדבר? למה דבר אינך אומר? אני זקוקה למילה, אני זקוקה לעזרה, אני זקוקה לך יותר מתמיד, אבל אתה אינך מגיב, תגיד לי שהכל יהיה טוב, תגיד שהכל יסתדר, אני זקוקה לעידוד, איני מבקשת ליותר, תן לי את הכח להתמודד, תן לי את הכח להשאר, או שתיקח אותי מהר! נתת לי את החיים, אבל אנחנו לא מסתדרים, לא נתת לי עליהם הסברים, איני מבינה איך הם פועלים. או שתעזור לי ותסביר, או שתיקח אותם בחזרה, כי אין לי יותר מה להפסיד...