אין בליבי פחד מפני המלאך

זה האחד שאת נשמות אחיי לקח

אותו שליח שאת קשתו עליי דרך

ובעיניו התקוה שמפניו אברח.

 

דע לך אתה, המלאך

זה שאותי הפיל מפח אל פח

אותו כרוב שאת פגעיו בי שילח

שאת עלילותיך לא אשכח.

 

כי יום בו אקום מאתאבל

ואקרא לא-ל עליי גומל

שבמו ידיי אביא גואל

מולו אתתצב במר שואל.

 

אנא מלכי, מלך עם אליך ייחל

הבא נא טלו המחיה של א-ל

הקם נא גיבורי מערכות ישראל

אלו שלא עמד לצידם רפאל.

 

ואז בקול רעש גדול אדיר וחזק

יקומו צדיקים שוכני עפר דק

ביום ההוא תעלה זעקתך עדי שחק

ואשמח על כי את ראשך, מלאך, מלק