אני רוצה לכתוב עד אור הבוקר. בקשתי שלא יגיע לעולם. שיסתחרר הלילה עד אין-קץ בשקט מסתורי מושלם. אנחנו נביאים בשקל. חותכים ומתירים קשרים במציאות. הכל הרבה יותר פשוט וקל. כשמדחיסים את העולם לתוך משפט פשוט. ומה אני יכול לדעת? במה אני כל כך שונה ממך?! אני יודע לסדר מילים לתוך משפט סבוך, שתסתבך כשאותו תקרא. אנחנו נביאים בשקל. חדים בלשונם ותו לא. תשאיר לנו את הנייר בלילה, בבוקר כבר תוכל לקרוא.