על האדם להיות כנחש בפתלתולי החיים

על אדם לצלול עד עמקי נשמתו

ולדלות את פניניה אל רום גובה השמים

 

הייתי רוצה לעצור באמצע

לנוח

ואין

 

יוצר האדם

מה בקשת לברוא

בריה אומללה

 

מה רע היה לך החומר למטה

והרוח למעלה

מפני מה חברת אותם בכח איתנים

הנקרא חיים