סכין דוקרת סכין

אבן נזרקת על אבן

מחסום חוסם מחסום

גדר סוגרת גדר

אקדח יורה על אקדח

לבן פוגע בשחור

שחור פוגע בלבן

מטוס מוריד מטוס

טיל מפיל טיל

סטירה ניחתת על סטירה

פיצוץ גובר על פיצוץ

תאונה נגמרת בתאונה

זמן שוקע בזמן

חלום חולם על חלום

צלם בצלם

אדם נגמר באדם שמת