אל תר

ואל מטר עליך הכאב,

הן לא ירפאוך מגננה

לא מזור החמדה

לא גהה צורֵי מתיקות ועדנה

 

 

לא ייגעוך משכנות שאננים

לא ירבצוךָ מפרטות מתקתקים,

בל תיבול בךָ תקווה

הן ראה, אלו הרגליים הפוסעות בשבילךָ

 

 

אל תר - כאב מָר

בחלוף רוחות ועשני מלחמה,

הנף תקוותךָ

ותהי לךָ לאוצֵר האוצָר

 

אל מטר דאבה

בל תשכין בחובךָ זִיכרון

וָתר - אך אל תיכנע,

הנף תאוצת פתרון בגאון

 

כי לא תוכל לו למכאוב

יאֲכל בך זיכרון חיוך ומעשה טוב

שגר חמלה, אהוב את עצמך,

פנה מחמלתך והתפנה לאושרך..