אשת עכביש

 

אישה סורגת יחסי משפחה

היא בת,  אם,  חלד

היא מרקם החוטים שבידה –

 

אישה אורגת חוטי יחסים

מעגלת ומכדררת, חרש מצפינה

שתי אל ערב בוכיה – את כאבי התובנה

 

אישה רוקמת  אהבה:

מטמיעה, מלפפת סביב אצבעה

ובחיוך שותקת, את חכמת נשיותה...