בר אשית

עבור ראשית

אצפין האור

לבן בכור

 

אט בכוחו יעלה

 הנעלם יגלה

אז אשחוט לצפוני

יתגלה צפוני

 

יתאחו הכלים משברם

ישוו מאורות באורם

ובמחול צדיקים

מלוא הפה שוחקים.