כנפיה אש בוערת

מעופה סופה לוהטת

עיניה גחלים לוחשות

צערה מכבה אורן של שמשות

 

חייה חופש ניצחי

חלומה שקט פנימי

מסעה לעולם אגדה

וכאב תמידי בגופה

 

רק לכאב אחרים רגישה

ובשלה אין לה תמיכה

לא תוכל להפסיק לעולם

משום שחיה רק למענם

 

מקווה לעצום עיניה

רוצה לקפל כנפיה

לשקוע בחלומות שאין כאבים

לאבד את עצמה לעולמים