שיר בגנות נסראללה ...{השיר מוכן להלחנה}

 

נסראללה משחק עם אללה
התופת תיגע בזקנו
ואש תבער לו בעגוליו
נס ינוס אל אדוניו


נסראללה יא פחדן
לא תגיע לאיראן

עוד נגיע אליך
וחייל מסתערב יעוט עליך
 

דיר באלק יא מג'נון
אנו כבר במרג במרג' עיון

 

ונהיה מא באעד באעד לבנון

כתב: נביל נסראלדין -5.8.06