הלידה

עוד מעט הוא יוולד

לעולם כואב ומנוכר,

מילה ועוד מילה

שורה ועוד שורה

נכתבת בתוך פזמון החיים,

יתכן וזאת לידה של שירה

ושל יצירה כתובה בדם החיים

אני נקרעת יודעת שהמילים

לא הולכות ובאות

וחולפות להן ברוח

יש להן ערך מוסף

נוטות הן להשאר

לועסות פיסת חיים

כואב לי

ציפורנים שולפת,

כשאני רואה את הדם

את הציפורים הנשרים

בשמים בלחימה

וכך בתוך רוחות של

מלחמה כאן

נותר לנו לכתוב ולרגש

להוליד שיר לעולם

והתותחים יורים

מילים מביאות חושך

ואני כיולדת כצועקת

מביאה אור לעולם

ויולדת הפעם

רק שירים.