השמיים הם הגבול ככה פעם אמרו לי..אך הבנתי שזה מוביל למשהו אחר משהו לא מהעולם הזה.. אמת!

אני מתעופפת למעלה מעלה מעלה עוברת רקיע ועוד רקיע כבר הגעת לרקיע השביעי!! הייתם מאמינם 7 רקיעים!!

הגעתי לכסא הכבוד!!אכן למלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא!

ואני באה ואומרת אבא!! הצל אותנו!!! כמה דם נשפך!! כמה עצב!! חרדה!!אימה! פיצוצים! ושריפות.. איני מסוגלת יותר אני רואה את ארצי מולדתי ארץ האבות נשרפת! בוערת!!

רחם!!!! אבי הצילני, בידך הכוח! ובידינו !

ואז אמרת לי ביתי הכוח בידך ובידי אחיך.. תעבדו אותי באהבה! בשמחה!ובללב שלם! התאחדו לעם אחד! כאיש אחד! וכך אני אבוא ואציל אותכם!!ויגאלכם!!

 כן גאולה!! בית מקדש!! עוצמה רוחנית גבוהה!!!

ואז הגעתי לארץ הבוערת וזעקתי עם ישראל אחיי!

תתעוררו!!