נכנסתי לדירה, ועמדתי בפתח- משתאה. הסלון היה מרוהט בסגנון עתיק ומכובד, כבית אצולה ישן. זה היה מקסים, מהפנט.

***

משתדלת, כ"כ משתדלת, מתאמצת ורוצה להתקרב- אליו.

***

מחפשת אהבה בכל נימי נשמתי, רוצה את החלק החסר שלי, זה שעוד לא נגלה אלי, רוצה לפוגשו- שיאהבני.

***

מתגעגעת אליה בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי, רוצה אותה כ"כ, מחפשת, חוקרת, רוצה- אולי אוכל למצאה.