בעזרתו, אם בני האדם היו יודעים איזה כוחות אדירים יש להם, הם ממזמן לא היו יושבים בבית. אם היו יודעים עד כמה כוח הרצון שלהם חזק ולא נשבר בקלות, עד כמה שפתוחות בפניהם הדלתות גם אם זה קשה לפעמים, עד כמה הם יכולים לעזור לאחרים במקום לשבת בבית, אז מן הסתם הם היו יוצאים לעזור. כל הבעיה היא בחוסר האמונה בעצמנו, ביכולתנו. והעובדה המעציבה היא שלא אכפת לנו מזה ממש ואנחנו ממשיכים לשבת בבית בחיבוק ידיים וחושבים שאיננו יכולים להשפיע ולשנות. רק חבל שלא יוצאים החוצה לראות מה קורה בעולם ולעזור למי שכבר מנסה להשפיע... ולשנות!!!