אי אפשר לבנות בניין ללא יסודות, אי אפשר לבנות את הקיים על ידי הריסת מה שקבר נקבע. לכן לא ביקשתי להרוס, אלא רק לשפר ולתקן.