כטל מעפעפי שחר

למעלה ניכסף

אל מקורותיו

 

כטל מעפעפי שחר

שמלמעלה ניסחף

כמהה עכשיו

 

כטל מעפעפי שחר

למעלה ניכסף

אל מקורותיו

 

כטל מעפעפי שחר

עם שמש ובעל כנף

מתמוסס עכשיו