הגעגועים לחבריי הלוחמים

הכמיהה לראותם מנוחמים

תחושת המחסור בידידותם

וזיכרונם לרגע מעיני לא משים.

 

חברי שוכני העפר

לוחמים חסרי חלקים

בנים שהותירו שכול בכל הכפר

אבות אשר לא הוחילו לבנים יתומים

 

מרכין ראשי היום לפניכם

ואבלי לאות כבוד לבניכם

הערכה על תרומתכם

תודה מקרב לב, על פועלכם.

 

לכן ידידי, הנופלים

אנו ניצבים, ליד הפרחים הנובלים.

עומדים בצפירה בדום וזוכרים

את חובנו הגדול לזכריכם