הם השאירו מאחוריהם, עשרות חברים אוהבים. הם השאירו מאחוריהם, עשרות לבבות שבורים. הם השאירו מאחוריהם, מדינה שלמה כואבת, עצובה ויתומה. הם השאירו מאחוריהם, משפחה שנותרה בודדה וחסרה, את הנשמה שאבדה. הם השאירו מאחוריהם, עולם שלם, אבל מחולק. הם השאירו מאחוריהם, את כולם יחד, אך כל כך לבד. הם השאירו מאחוריהם, חלומות לא מוגשמים. הם השאירו מאחוריהם, אהבה שלא תתקיים, וכאב שלא ניתן לתארו במילים.